Studio Deloryan

Privacybeleid

Studio Deloryan is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring. Hier leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig door te lezen.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Om de diensten van Studio Deloryan te gebruiken hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven.

 

Wij gebruiken deze persoonsgegevens als je:

 • Een dienst afneemt of een bestelling plaatst:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (niet verplicht)
  • E-mailadres
  • Website (niet verplicht)
  • KvK-gegevens (niet verplicht)
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Een reactie achterlaat op de website:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Website (niet verplicht)

 

Deze persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden noodzakelijk gebruikt door Studio Deloryan om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Waaronder contact kunnen opnemen voor het verwerken van bestellingen en het kunnen verzenden van een factuur of product.

 

Bewaartermijnen

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze diensten en bewaren deze voor zolang als dit volgens de wet nodig is. De fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens is 7 jaar.

 

Cookies & Google Analytics

Wanneer je een reactie plaatst kun je kiezen of die informatie die je hebt ingegeven in een cookie mag worden opgeslagen. Zo hoef je dit niet steeds opnieuw in te vullen. Deze cookies zijn een jaar geldig.

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe jij deze website gebruikt. Zo kunnen wij zien hoe groot het bereik van de website is. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Zij bewaren de data tot 26 maanden. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies van Google Analytics door middel van deze plugin.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • Daarnaast zorgen wij ervoor dat de website, het thema en de plugins met regelmaat worden geüpdatet.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Zodra je een bestelling hebt geplaatst of een reactie hebt achtergelaten worden jouw persoonsgegevens opgeslagen. Voor vragen over het privacybeleid of omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering kun je ten allen tijde contact opnemen via de contactpagina. Data die verplicht bewaard moet worden met betrekking tot administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden kan niet worden verwijdert.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Je kunt met ons contact opnemen voor alle vragen, klachten, commentaren of ons gebruik van je persoonlijke informatie via onze contactpagina.